Дискретные и вероятностные модели вычислений

Сипаттама: Бұл курста есептеуіш модельдер және олардың жіктелуі, тұрақты тілдерді нетерминирленген емес, ықтималдықты және кванттық соңғы автоматтармен және Тьюринг машиналарымен тану алгоритмдері, кеңістіктік және уақытша иерархия туралы теоремалар, NP-толымдылық ұғымы, классикалық және кванттық күрделілік кластары, біртекті және біртекті емес күрделілік кластары оқытылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер