Криптографические методы защиты информации

Сипаттама: Бұл пән криптографияның негізгі ережелерін қамтиды, шифрлардың кең таралған типтерімен: симметриялы (блокты және ағынды шифрлар, шифрлау режимдері, криптографиялық генераторлар) және асимметриялы криптожүйелермен (кілттерді ашық тарату, Диффи-Хеллман ХАТТАМАСЫ, ашық шифрлау схемалары), криптографиялық хэш-функциялармен, ақпараттың тұтастығының ұғымдарымен, криптографиялық хаттамалармен, электрондық қолтаңбамен таныстырады. Шифрлеу және дешифрлеу алгоритмдерін жүзеге асыру сұрақтары қарастырылады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер