Анализ и проектирование алгоритмов (теория алгоритмов)

Сипаттама: Бұл курс аясында алгоритмдердің жалпы қасиеттері мен заңдылықтары және оларды ұсынудың әртүрлі формальды модельдері оқытылады. Негізгі назар соңғы автоматтармен, Тьюринг және посты машиналарымен, ассоциативті есептеулермен, рекурсивті функциялармен тұрақты тілдерді тану алгоритмдеріне бөлінеді. Бұл курс ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері үшін теориялық іргетасты құрайды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер