Информационно-аналитические системы безопасности

Сипаттама: Бұл пән магистранттарды арнайы ақпараттық-талдау жүйелерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің қазіргі заманғы әдістері мен құралдарымен, арнайы ақпараттық-талдау жүйелерінің тиімділігін бағалау әдістерімен, оның ішінде олардың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету құралдарымен таныстырады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Пәннің мақсаты - ақпараттық жүйелерді және аналитикалық қауіпсіздік жүйелерін, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді қорғауға арналған программалық құралдардың жұмыс істеуін білу.
Міндет
 • Магистранттарды қолданыстағы ақпараттық-аналитикалық қауіпсіздік жүйелерімен таныстыру.
 • Магистранттарды ақпараттық-аналитикалық қауіпсіздік жүйелерін орнатуға, конфигурациялауға және жүргізуге үйрету.
 • Магистранттарды ақпараттық-аналитикалық қауіпсіздік жүйелерін орнатуға, конфигурациялауға және жүргізуге үйрету.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Ақпараттық жүйелердің бағдарламалық қамсыздандыруының және аппараттық құралдарының жұмыс істеуі туралы, жұмыс қағидалары және қазіргі заманғы ақпараттық қауіпсіздік құралдарын ұйымдастыру туралы білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • құпиялылық пен аутентификацияның нақты мәселелері бойынша қазіргі заманғы қолданбаларда және криптографиялық технологияларда арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану және криптографиялық әдістерді қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • білімді интеграциялау, қиындықтармен күресу және толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде пайымдаулар мен білімдерді қолдану үшін этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті ескере отырып шешімдер қабылдау
 • стандартты емес мәселелерді шешуге арналған тәсілдер идеясы және жаңа түпнұсқа идеялар мен жобалау әдістерін іздеу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • кәсіби ағылшын (неміс) тілін білу, кәсіби қызметтегі әдебиетті оқу және аудару
 • жобаларды, соның ішінде халықаралық жобаларды жүзеге асыру кезінде командада жұмыс істей білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • кәсіби салада жаңа білім алу дағдыларын игеру
Негізгі әдебиет
 • Расторгуев, С. П. Основы информационной безопасности: учебное пособие / С.П. Расторгуев.?Москва: Академия, 2007.?186 с.
 • Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: Учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 416 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=335362
 • Комплексная защита информации в корпоративных системах: Учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=402686
 • Башлы, П. Н. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс] : Учебник / П. Н. Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова. - М.: РИОР, 2013. - 222 с.