Гармонический анализ

Сипаттама: Бұл курсты игерудің мақсаты кесіндіде де, барлық сандық түзулерде де гармоникалық талдау әдістерін меңгеру болып табылады. Гармоникалық талдау ақпаратты өңдеудің заманауи әдістеріндегі негізгі құрал болып табылады. Негізгі назар Фурье, Лаплас түрлендіруі, Планшерель теориясы, Гейзенбергтің белгісіздік принципі, Фурье түрлендіруін есептеудің сандық алгоритмдері сияқты мәселелерге бөлінеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер