Математические методы цифровой обработки сигналов

Сипаттама: ОБұл пән аясында сигналдарды талдау негіздері, аналогтық жүйелер, дискретті сигналдарды спектралды талдау әдістері, Фурье дискретті түрлендіру, квантлеу әдістері, сигналдарды бейімді өңдеу әдістері, вейвлет-түрлендіру, сигналдарды цифрлық өңдеу жүйелерін іске асыруға арналған бағдарламалық қосымшалар, атап айтқанда оларды MatLab ортасында іске асыру оқытылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер