Комбинаторно-алгебраические модели в криптографии

Сипаттама: Осы пән аясында қазіргі криптография мәселелерін шешуде комбинаторлық-алгебралық модельдерді қолданудың дескриптивті, алгоритмдік және метрикалық аспектілері қарастырылады. Хаотикалық динамика әдістерін қолдану қарастырылады, Zpk сақинасының үстіндегі теңдеулер жүйесімен ұсынылған сызықтық және сызықты емес автоматтар сипатталған.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер