Алгебраическая теория многомерных систем управления

Сипаттама: Пән келесі мәселелер бойынша қабілеттер мен дағдыларды зерттейді және дамытады: көпөлшемді басқару жүйелерінің мәні, заманауи аппараттық құралдардың ерекшеліктері және оны дамыту перспективалары, есептеу жүйелерінің жіктелуі және көптік жалғанған жүйелер.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәнді оқудың мақсаты студенттерді көпөлшемді басқару объектілерін, көпөлшемді реттегіштердің синтезін зерттеуге баулу.
Міндет
  • Студенттерді параллельді есептеу жүйесінің архитектурасының негізгі ұғымдарымен таныстыру; Ортақ және бөлінген жадтық жүйелердің параллельді қосымшаларын құрастыру тәсілдерінің тәжірбиесі;
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Арнайы математикалық, жаратылыстану, гуманитарлық және экономикалық ғылым аймағындағы білім.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Қоршаған ортаның ғылыми білімін біртұтас базалық және арнайы білімдерді математикалық, жаратылыстану, гуманитарлық және экономикалық ғылымдарда,комплекстік инженерлік жұмыстарда қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өз бетімен оқу әдістерін қабылдау, оқу және өзін өзі ұстай білу, интерректуалды, мәдени, адами, профессионалды дамудың қажеттілігін түсіну, өзінің артықшылықтарымен кемшіліктеріне баға бере білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Өз бетімен және топ ішінде жұмыс істей білу, топ ішінде басшылық қабілетін көрсете білу, соның ішінде пәнаралық жобаларда өзінің жеке жауапкершілігін көрсетіп, профессионалды жұмыс барысындағы нормаларды ұстай білу.
  • Өз бетімен және топ ішінде жұмыс істей білу, топ ішінде басшылық қабілетін көрсете білу, соның ішінде пәнаралық жобаларда өзінің жеке жауапкершілігін көрсетіп, профессионалды жұмыс барысындағы нормаларды ұстай білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Құқықтық, әлеуметтік, экологиялық және мәдени аспекттерде комплекстік инженерлік жұмыстың білімін көрсету.
Негізгі әдебиет
  • Ким Д.П. Теория автоматического управления. М.: Физматлит, 2004.- Т2: Многомерные нелинейные , оптимальные и адаптивные системы.