Программное обеспечение промышленных контроллеров

Сипаттама: Пән келесі мәселелер бойынша біліктілік пен дағдыларды дамытады: контроллерді қолдану мүмкіндіктері мен бағыттары, контроллердің сәулеті мен жұмыс принципі, контроллерлерге арналған жазбаша бағдарламалардың принциптері мен ерекшеліктері, контроллерге сыртқы құрылғыларды қосу, технологиялық процестерді өлшеудегі процессорларды пайдалану. , автоматикадағы процессорлық кешендер.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • 1. 1. басқару сұлбаларындағы контроллерді қолдану аясын көрсету, котроллердің даму этаптарын көрсету; - контроллер базасында технологиялық құралдарды басқару және автоматтық қадағалау тәсілдері, микропроцессор жүйесінде, өлшеуіш аспаптарда қолданылатын түйіндерінің құрастыру тәсілдері мен мүмкіндіктерін қарастыру; - сұлбатехникамен танысу, контроллердің парметрі мен қасиеттері; - курсты оқыту барысында алынған білімді оны одан ары жетілдіре білуді және өз бетімен сол білімін тереңдетуді студенттерде дамыту; - нтроллердің бағдарламалық жабдықтарын оқу; - микроконтроллердің бағдарлама жасау ортасын және бағдарламаны түзету еңгізуді оқу;
Міндет
 • 1. 1. Элементтер мен автоматтандырылған басқару жүйелері мен өлшеу құралдарын құру және пайдалану саласындағы өндіріс және зерттеу үшін мамандар даярлау
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • автоматтандыру мен басқару тізбектеріндегі контроллерлердің нақты қолданылуы
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • контроллерлер үшін бағдарламалау және күйін келтіру бағдарламалары
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • процесті автоматтандыруды шешуге арналған жабдықты таңдау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • 1. ғылыми-зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастыруға, командаға басшылық жасауда тәжірибе мен дағдыларды пайдалану 2. өздерінің пәндік саладағы негізгі мәселелерді түсініп, оларды шешу әдістері мен құралдарын таңдау 3. өзгеретін жағдайларға бейімделу, жинақталған тәжірибені асыра бағалау, олардың мүмкіндіктерін талдау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Өнеркәсіптік контроллерлердің жұмысында ақпараттық технологияны қолдану
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Технологиялық процестерді басқару жүйелеріне арналған бағдарламалық қамтамасыздандырудың жіктелуі. Өнеркәсіптік бақылаушыларға арналған бағдарламалық қамтамасыздандырудың жалпы сипаттамасы. Өнеркәсіптік реттегіштердің негізгі функциялары.
 • SCADA жүйелерінің сәулеттік құрылысы. SCADA ашық жүйе ретінде. Өнеркәсіптік контроллерлердің бағдарламалық жасақтамасы арқылы SCADA қосымшаларына қол жетімділікті ұйымдастыру
 • Аппараттық және бағдарламалық платформа. Пайдалану сипаттамалары. Өнеркәсіптік контроллерлердің негізгі бағдарламалық қосалқы жүйелері
Негізгі әдебиет
 • 1. 1. Новиков В.Ю. Скоробогатов П.К. Основы микропроцессорной техники. –М.: Интернет-университет, 2003 2. Баранов Н В. Применение микроконтроллеров – М.: Додэка ХХI, 2004.
Қосымша әдебиеттер
 • 3. Гребнев В В. Микроконтроллеры_– М.: ИП РадиоСофт, 2002.