Основы теории оптимального управления

Сипаттама: Пәнде дағдылар мен әдеттер келесі мәселелер бойынша зерттеледі: Оңтайлы басқарудың негізгі ұғымдары мен анықтамалары. Оңтайлы басқару мәселелерін жіктеу. Статикалық және динамикалық оңтайландыру. Оңтайлы басқару теориясында қолданылатын математикалық әдістер. Бір айнымалы классикалық талдау функцияларының экстремумын табу әдістері. Вариационды есептеу әдісі. Динамикалық бағдарламалау. Сызықтық программалаудың негізгі идеялары. Сызықсыз бағдарламалау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Оңтайлы басқару теориясы әдістерін теориялық және практикалық даму
Міндет
  • Білім және құрылыс дағдылары, оңтайлы басқару жүйелерін есептеу негізгі идеялары мен әдістерінің математикалық сипаттамасы
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Математика, жаратылыстану ғылымдары, гуманитарлық және экономикалық ғылымдар бойынша сараптама.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Қазіргі қоғамның, негізгі әдістерін иелену, жолдары мен ақпаратты өндіру, сақтау және қайта өңдеу құралдарын дамыту ақпараттың сипаты мен құны туралы түсінігін көрсете; қазіргі заманғы технологияларды және ақпараттық технологиялар байланыс проблемаларын шешу үшін пайдаланыңыз.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • олардың күшті және әлсіз жақтарын бағалау мүмкіндігіне ие болу үшін өз бетінше білім, оқыту және өзін-өзі хабардар, интеллектуалдық, мәдени, адамгершілік, дене және кәсіби өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіру перспективасы әдістері мен құралдарын қолдану мүмкіндігі.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жеке жауапкершілік, кәсіби этика және жүріс-тұрысы кәсіби қызмет стандарттарына адалдығын жүзеге асыруға мүмкіндігі болуы үшін пәнаралық жобалар бойынша, оның ішінде орындаушылардың жекелеген топтары, көшбасшылық дағдыларын көрсетіп, тиімді жеке және командалық мүшесі ретінде жұмыс істей білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Шет тілінде қоса алғанда, тұтастай кәсіби қоғам мен қоршаған ортаға, қарым-қатынас жасау; Қолданыстағы талдау және өз-техникалық құжаттаманы әзірлеу; анық автоматтандыру және бақылау саласында кешенді инженерлік қызметінің нәтижелерін білдіруге және қорғауға.
Негізгі әдебиет
  • 1. Методы классической и современной теории автоматического управления: Учебник в 5-и томах / Под ред. К.А. Пупкова, Н.Д. Егупова. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2004. – 656 с. 2. Справочник по теории автоматического управления /Под ред. А.А. Красовского. – М.: Наука, 1987. – 712 с. 3. Мирошник Б.Р. Теория автоматического управления. Нелинейные и оптимальные системы. – СПб.: Питер, 2006. – 272 с.