Методы искусственного интеллекта в мехатронике

Сипаттама: Пәннің мазмұны үлгілерге қатысты бірқатар мәселелерді қамтиды. білімді ұсыну және мәселені шешу әдісі «жасанды интеллект» ғылыми бағыты оның барлық кезеңінде өмір сүру.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәндерді оқытудың мақсаты: - зияткерлік жүйелерді құрудың екі негізгі бағыттары ретінде жүйенің негізгі идеясын, дағдыларын және білімді инженерлік білімдерін және нейрондық информатиканы қалыптастыру. Жасанды интеллект қолдану жүйелерін жалпы түсінуді қамтамасыз ету.
Міндет
  • Оқу мақсаттары: - Заманауи компьютерлік жүйелер құрылысында жасанды интеллект теориясын және әдістерін нейроинформатиканы пайдалану принциптерін меңгеру. - Олар жасанды интеллект жүйелерін зерттеу мен құруда практикалық дағдыларды алады.