Технологии производства роботизированных беспилотных аппаратов

Сипаттама: Тәрбие технологиялық жабдықтардың роботтары мен манипуляторларын, робототехникалық жүйелердің қазіргі заманғы жобаларын есептеу, олардың құрылымы мен құрылымын, сипаттамалары мен талаптарын, өндірістегі манипуляторлардың әртүрлі түрлерін қолдану шарттарын зерттеуге бағытталған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәндерді оқытудың мақсаты - технологиялық жабдықтардың роботтары мен манипуляторларын, робототехникалық жүйелердің қазіргі заманғы жобаларын есептеу, олардың құрылымы мен құрылымын, сипаттамалары мен талаптарын, өндірістегі манипуляторлардың әртүрлі түрлерін қолдану шарттарын зерттеу.
Міндет
  • Магистранттарға заманауи өндірісті автоматтандыру құралдарымен, базалық техникалық және экономикалық көрсеткіштердің ұтымды үйлесімін анықтауға, оқу кезінде қажетті практикалық дағдыларды енгізуге, өндірістік роботтарды және манипуляторларды жобалау мен жобалауға қажетті білім жинағын алу қажет.
Негізгі әдебиет
  • 1. Белянин П. Н. Промышленные роботы и их применение/ /Робототехника для машиностроения. М.: Машиностроение, 1983.312 с. 2. Белянин П. Н. Робототехнические системы для машиностроения. М.: Машиностроение, 1986. 256 с. 3. Козырев Ю. Г. Промышленные роботы. М.: Машиностроение, 1983. 376 с. 4. Петров Б. А. Манипуляторы. Л.: Машиностроение, 1984.238 с. 5. Рапопорт Г. Н., Солин Ю. В. Применение промышленных роботов. М.: Машиностроение, 1985. 272 с. 6. Робототехника и гибкие автоматизированные производства. В 9-ти кни¬гах М. Макарова. М.: Высшая школа, 1986. 7. Современныe промышленные роботы. Каталог/Под ред. Ю. Г. Козырева. М.: Машиностроение, 1984. 152 с. 8. Юревич Е. И. Основы робототехники. Л.: Машиностроение, 1985. 271 с.