Локально-вычислительные сети

Сипаттама: Ұсынылған маман негізгі дағдыларды дамытуға бағытталған, бірақ анықталды жергілікті желілерге қойылатын талаптарды бөлу, беру ортасын есептеу, ақпараттық ағындарды шектеу matsii және оларды рұқсатсыз қол жеткізуден қорғау.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Курс әртүрлі жағдайларда жергілікті компьютерлік желілерді құру және пайдалану бойынша тәжірибелік дағдылар мен білімдерді дамытуға бағытталған. Студенттер өз жұмысын қамтамасыз ететін желілерді, аппараттық және бағдарламалық құралдарды жобалау және құру негіздерімен, сондай-ақ ғаламдық Интернетте жұмыс істеу негіздерімен танысуы керек.
Міндет
  • Курсты бітіргеннен кейін студент білуі керек: Жергілікті желілерді жобалаудың және құрудың негізгі әдістері, желілік топология. Негізгі аппараттық және медиа мүмкіндіктері. Желілерде, ауқымда, салыстырмалы сипаттамалардағы деректерді берудің негізгі протоколдары.