Системы искусственного интеллекта

Сипаттама: «Жасанды интеллект жүйелері» пәні жалпыға арналған жасанды интеллект қолданбалы жүйелерін түсіну, базалық құру білімі мен инжиниринг негіздері бойынша дағдылар зияткерлік жүйелерді құрудың екі негізгі бағыты.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Бұл пәнді оқытудың мақсаты әртүрлі мақсаттарда интеллектуалды жүйелерді құрудың теориясы мен практикасының қазіргі жағдайы туралы тұтас көзқарас қалыптастыру болып табылады.
Міндет
  • Міндеттерге қол жеткізу үшін қажет: Мемлекеттік кеңістіктегі мәселелерді шешу дағдыларын дамыту және шешімдерді іздестіруді оңтайландыру. ЖӘНЕ / НЕМЕСЕ графиктерді қолдану арқылы кешенді тапсырмаларды субтаскаға біріктіру дағдыларын меңгеру. Зияткерлік жүйелерде білім ұсыну үлгілерін зерттеңіз.