Компьютеризация учета

Сипаттама: Курс есепті компьютерлендірудің теориялық және тәжірибелік аспектілерге арналған, соның ішінде "1 С: Кәсіпорын 8. Қазақстанға арналған бухгалтерия" бағдарламасымен жұмыс істеу. Ол жүйені әкімдеудің кейбір функцияларын оқытады, жүйені жұмысқа дайындау, бастапқы мәліметтерді енгізу, ақшалай қаражаттар есебінің және еңбекақы, қорлар, негізгі құралдар, материалдық емес активтер есебінің ерекшеліктерін қамтиды.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • «1 С: Кәсіпорын 8. Қазақстанға арналған бухгалтерия» бағдарламасының қолдануымен есеп операциялады ақпаратты өңдеудің автоматтандырылған режимінде орындау бойынша магистранттарда тәжірибелік дағдылар мен білімдер құру
Міндет
 • «1 С: Кәсіпорын 8. Қазақстанға арналған бухгалтерия» бағдарламасы арқылы есепті компютерлендірудің теориялық және тәжірибелік негіздерін оқу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • "Есепті компьютерлендіру" пәннің басқа экономикалық пәндер арасындағы орнын ажырата білу, оның пәні, әдістері және негізгі түсініктерімен танысу
 • Компьютеризация жағдайындағы бехгалтерлік есепті жүргізудің мәні мен мақсатын білу
 • Бухгалтелік есептің мәліметтерін компьютелік және автоматтандырылмаған өңдеулері арасында айырмашылықтарын ажырата білу
 • «1 С: Кәсіпорын 8. Қазақстанға арналған бухгалтерия» бағдарламасының мүмкіндіктерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана» бағдарламасын қолданумен кәсіпорынның есеп жұмыстарының тиімділігін арттыру үшін автоматтандырылған есепті ұйымдастыру бойынша меңгерген білімдерін қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана» бағдарламасын қолданумен шаруашылық жүргізуші субъектінің жұмыс тиімділігін және бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін есеп айырысу операцияларын дұрыс орындай білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Есеп процесінде коммуникативті міндеттерді шешу үшін заманауи техникалық құралдарды және ақпараттық технологияларды қолдану мүмкіндігі
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Күнделікті кәсіпқой қызметін жүзеге асыру үшін, оқуды магистратурада жалғастыру үшін білім деңгейін кеңейту және жаңғырту дағдыларына ие болу
Негізгі әдебиет
 • Брыкова Н.В. Автоматизация бухгалтерского учета в программе 1С: Бухгалтерия. – М.: Академия, 2017
 • Картамысова Р.С. 1 С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана. Самоучитель. - Алматы: LEM (Лем), 2012. – 116 с.
 • 1С: Предприятие 8.3. Конфигурация «Бухгалтерский учет для Казахстана». Руководство по ведению учета (описание типой конфигурации). - Москва: 1С, 2015
 • Кацуба О.Б., Фадеева Е.А. 1 С: Бухгалтерия 8: Практический самоучитель. – М.: Альфа – пресс, 2017