Аудит и контролинг персонала организации

Сипаттама: Аудит теориясының және практикасының негізгі мәселелерін, оның функциялары мен принциптерін, аудиторлық қызметті ұйымдастырудағы әдістері мен тәсілдерін ашады. Студенттерде аудит туралы білім кешенін қалыптастырады, бақылау және есеп саласында практикалық дағдыларды әзірлейді. Аудиттің мәні, мақсаты және түрлері оқытылады. Аудит стандарттары және аудиторлардың кәсіби этикасы. Бақылау клиентінің ішкі бақылау жүйесі. Аудиттегі таңдау. Аудиторлық тексеруді жоспарлау. Аудит әдістері. Мәні бойынша тексеру. Аудиттің қорытынды кезеңі. Аудиторлық қорытынды.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер