Интегрированные системы менеджмента

Сипаттама: Менеджменттің интеграцияланған жүйесі (МИЖ) ұғымына негізделген кәсіпорынды басқаруды жетілдірудің тиімді тәсілін зерттеуге арналған. Менеджментті стандарттау үрдісін көрсете отырып, ИСМ ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, SA 8000, НАССР тектес халықаралық стандарттарының талаптарына жауап беретін бірнеше жүйелердің жиынтығы болып табылады. Ұйымда қолданылатын барлық менеджмент жүйелерін интеграциялау барлық мүдделі тараптардың талаптарын қанағаттандыратын корпоративтік ұйымның жалпы корпоративтік менеджмент жүйесі үшін негіз болып табылады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер