Применение 3D печати в медицине

Сипаттама: Пәнді оқу барысында 3D-баспаның аддитивті технологияларына шолу қарастырылады. Медицинада 3D-баспа технологиясын қолдану мүмкіндіктері қарастырылды. Медицинадағы 3D-баспа дамуының болашағы. Медицинада 3D-баспаның аддитивті технологияларын қолдану сүйек ақауларын кез келген нысан бойынша ауыстыру үшін әртүрлі материалдардан жасалған жеке имлантаттар жасауға мүмкіндік береді

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Медицинадағы 3 D баспа технологиясын құру, практикалық пайдалану және тиімділігі теориясын теориялық негіздеу
Міндет
  • Осы мәселе бойынша ғылыми әдебиеттерді талдау. 3D принтерлер құру тарихын және түрлерін қадағалау; Басып шығару технологиясының ерекшеліктерін және 3 D принтерлердің әрекет ету принципін зерттеу; Осы технологияның жетістіктері мен даму перспективаларын анықтау; 3D принтерлердің пайдалану аймағы мен артықшылықтары қарастыру;
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • жаңа зерттеу әдістерін өз бетінше үйрену; - зерттеу үшін ең қолайлы әдістер мен жабдықтарды өз бетінше таңдау, алынған ақпаратты талдау; - зерттеу үшін ең қолайлы әдістер мен жабдықтарды өз бетінше таңдау, алынған ақпаратты талдау;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • берілген жағдайда оңтайлы шешім қабылдау үшін алынған ақпаратты дұрыс түсіндіру; - мамандықтың практикада туындайтын міндеттерін шешуді қарастырылып отырған физикалық құбылыстардың физикалық табиғатымен байланыстыру және физикалық дұрыс шешімді табу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • 3D баспаны медицинада қолдану, микро және макромирдегі құбылыстардың ортақтығы мен өзара байланысын түсіну; - пәнаралық тақырып бойынша команда мүшесі ретінде өз бетінше тиімді жұмыс істеуге, командада көшбасшы болуға дайын болу; - кәсіби қызметтің барлық кезеңінде өз бетінше оқыту және біліктілікті арттыру қажеттілігін түсіну.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • командада жұмыс істеу үшін қажетті коммуникациялық қабілеттерін дамыту.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • - Адам қызметінің басқа салаларында Медициналық және биологиялық физиканың идеялары мен әдістерін қолдануға дайын болу. - кәсіби білім мен іскерлікті практикада қолдану қабілеті;
Негізгі әдебиет
  • Сафонов М.Г., Строгий В.В. ПРИМЕНЕНИЕ 3D-ПЕЧАТИ В МЕДИЦИНЕ // Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 3-3.; URL: http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=13002 (дата обращения: 14.06.2019).