Математическое моделирование станочных систем и РТК

Сипаттама: "Станоктық жүйелерді және РТК математикалық модельдеу" станоктық жүйелерді және роботталған технологиялық кешендерді математикалық моделдеудің қазіргі заманғы әдістемесі туралы ақпараттан тұрады. Станок жүйелері мен РТК үлгілеу үшін математикалық формулаларды негізді таңдау мәселелеріне көп көңіл бөлінеді. Пәнді оқу барысында магистранттар станоктық жүйелерді және РТК өзіндік модельдеу дағдыларын меңгереді.

Кредиттер саны: 4

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Математикалық үлгілеу есептері және білдіктік жүйелердегі математикалық үлгілерге негізгі талаптар мен роботталған технологиялық кешендер туралы магистранттарға білім алу
 • Білдіктік жүйелерді және РТКді математикалық үлгілеу үшін қолданылатын негізгі формулалар туралы магистранттарға білім алу
 • Білдіктік жүйелерді және РТКді математикалық үлгілеуді құраудың әдістері туралы магистранттарға білім алу
Міндет
 • Білдіктік жүйелерді және РТКді математикалық үлгілеуге негізгі талаптар мен математикалық үлгілеудің есептерін үйрену
 • Білдіктік жүйелерді және РТКді математикалық үлгілеуде қолданылатын негізгі математикалық формулаларды меңгеру
 • Білдіктік жүйелерді және роботтандырылған технологиялық коплекстерді математикалық үлгілеудегі құру әдісін меңгеру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Білдіктік жүйелерді және РТКді математикалық үлгілеуді тағайындауды
 • Білдіктік жүйелерді және РТКді математикалық үлгілеуге талаптарды
 • Білдіктік жүйелерді және роботтандырылған технологиялық коплекстерді математикалық үлгілеудегі құру әдісін
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Білдіктік жүйелерді және РТКді математикалық үлгілеуде қолданылатын математикалық формулаларды таңдау
 • Білдіктік жүйелерді және роботтандырылған технологиялық коплекстерді математикалық үлгілеудегі құру әдісін атқару
 • Білдіктік жүйелерді және роботтандырылған технологиялық коплекстерді үлгілеу үшін математикалық үлгілерді қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Білдіктік жүйелерді және РТКді математикалық үлгілеуде қолданылатын математикалық формулаларды дұрыс таңдау
 • Білдіктік жүйелерді және роботтандырылған технологиялық коплекстерді математикалық үлгілеудегі құру әдісін атқару
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Білдіктік жүйелерді және роботтандырылған технологиялық коплекстерді үлгілеу үшін математикалық үлгілерді қолдану
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Білдіктік жүйелерді және РТКді математикалық үлгілеуде қолданылатын математикалық формулаларды дұрыс таңдау
 • Білдіктік жүйелерді және роботтандырылған технологиялық коплекстерді үлгілеу үшін математикалық үлгілерді қолдану
Негізгі әдебиет
 • Тарасик В.П. Математическое моделирование технических систем: Учебник для вузов. - Мн.: ДизайнПРО, 2013
 • Математическое моделирование / Под ред. Дж. Эндрюса и Р. Мак-Лоуна. – М.: Мир,1979
 • Конструирование роботов: Пер. с франц./ П. Андре, Ж.-М. Кофман, Ф. Лот, Ж.-П. Тайар. – М.: Мир,1986