Информационные системы в теплоэнергетике и теплотехнологии

Сипаттама: АЖ теориясындағы жүйелерді талдау және жүйелердің жалпы теориясының ұғымдық аппараттының элементтері. Жүйелердің парадигмасы. Жылу энергетикасы АЖ зерттеуге жүйелі көзқарас негізгі ережелер. Мәселелі-мақсатты ақпаратты-талдамалық ресурстарды қалыптастыру. Жылу энергетикасы АЖ ақпараттық қамтамасын жобалау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Жылу энергетикасы саласында ақпараттық технологияларды қолданып қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүргізу үшін мамандарды даярлау
Міндет
 • Магистранттарды жобалар басқару теориясының негізгі ұғымдармен таныстыру, ағымдағы компьютерлік технологиялар дағдыларын пайдалана отырып, жобаларды жоспарлау және жасау үйрену, MS Project пакет ортасында жобалармен нақты жұмыс істеу дағдыларын беру;
 • Жылу энергетикасының ғылыми-зерттеу мәселелерін шешуде математикалық модельдеу әдістерін қолдану тәсілдерін зерттеу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Microsoft Project-та жобалау құжаттамасын жасау заманауи технологияларын білу
 • Жылу энергетика процесстерді математикалық моделдеу әдістерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Есептер мен ғылыми-зерттеу жүргізуде қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды игеру
 • Өңдеудің математикалық әдісін қолдану, ғылыми және кәсіби зерттеу анализ және синтезі
 • Жаңашыл жобаларды жасау және қолдана білу инновациялық жоба жасу үшін
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Мәлеметтерді өңдеудің математикалық әдістерін қолдану бойынша талқылау жасай бәлу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Жылуэнергетикасы АЖ зерттеулеріндегі есептерді шешу барысында командамен жұмыс істеу алу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Нарыққа қабілетті ойлар мен тапсырмаларды қорыта білу, олардың стандартты емес шешым әдісін таба білу
Негізгі әдебиет
 • В.В.Богданов Управление проектами в Microsoft Project 2007. Учебный курс Санкт-Петербург, Питер, 2007 г
 • Карл Четфилд, Тимоти Джонсон Microsoft Office Project 2007. Шаг за шагом Москва, ЭКОМ, 2007 г
 • Тимоти Пайрон Использование Microsoft Office Project 2003 Москва-Санкт-Петербург-Киев, Вильямс, 2005 г