Электротехнологическое оборудование

Сипаттама: Жылыту кедергісі, индукция, доғаның және электрлі жылытудың басқа да түрлерінің физикалық негіздерін зерттеу; электротехникалық жабдықты жобалау мен пайдалануда кейіннен пайдалану үшін әртүрлі типтегі және мақсаттағы электротехникалық қондырғыларды ұтымды пайдалану әдістерін, есептеу әдістерін, есептеу әдістерін қамтиды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • құрылғылардың және элетротехникалық қондырғылырдың құрылымдары, функционалды тағайындалуы, заманауй өндірістік зауттарда жұмыс істеу принципі мен алынған білімді тұрмыста қолдануға және магистр-элетроэнергетиктің профиссионалды шеберлігін арттыру
Міндет
  • металлургиялық өндірістің және олармен бірге жүретін технологиялық құрылғыларды, сонын ішінде электр жетегін, термиялық пештердің барлық түрін, крандарды, электр қозғалтқыштарды, жалдамалы станоктарды, қорғаныс жүйесін және өндірісте электрмен қамтамассыз ету сұлбасымен магистранттар танысуы керек
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • металлургиялық мекемелердің соның ішінде: мекеменің электржабдықтау схемаларыныңжәне қорғаныс схемаларының, қозғалтқыштардың, крандардың, барлық түрлі термиялық пештердің, негізгі басқару схемаларының және аппаратураның құрылысының білу қажет
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Жаңашыл жобаларды жасау және қолдана білу инновациялық жоба жасу үшін
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • электроэнергетикалық жүйелерінің жобалау, оңтайлы жүйе таңдай білу, жаңадан алған нәтижені өңдеу, шешім шығару, заманауи есептеу техникасы мен ақпараттық қамту әдістерімен қолдана білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • электроэнергетикалық жүйелерін ұйымдастыру технологиялық жүйелері мәселелерін білу, электроэнергетикалық жүйелері қауыпсіздігі мен оңтайлылығына баға бере білу;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Нарыққа қабілетті ойлар мен тапсырмаларды қорыта білу, олардың стандартты емес шешім әдісін таба білу
Негізгі әдебиет
  • 1 Правила устройства электроустановок - 7-е изд. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002-2004. 2 Алексеев О.В. Электротехнические устройства. М. 1981г. 3.М.М. Фотиев Электропривод и электрооборудование металлургических и литейных цехов. М. «Металлургия». 1983г. 288с. 4 Энергетика в России и в мире: Проблемы и перспективы. М.: МАИК «Наука/Интер-периодика», 2001.