Ресурсосберегающие технологии в электроэнергетике

Сипаттама: Берілген пән электр энергетикасы объектілерінің энергоаудит негіздерімен, энергияны сақтаудың нормативтік-құқықтық және нормативтік-техникалық негізімен энергияны қолдану тиімділігін арттыру аумағында мемлекеттік саясатпен ресурс сақтау мәселелері жөніндегі базалық білімді алуға мүмкіндік береді. Электр энергиясын сақтау ерекшеліктері туралы, өнеркәсіп мекемесіндегі электрмен қамту кезіндегі ресурс сақтау жөнінде, энерготасымалдаушы және өндіру жүйелерінде тиімді ресурс пайдалану туралы.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Энергетикалық кешенде және өнеркәсіп салаларында энергетикалық ресурстарды қолдану тиімділігін арттырудың негізгі бағыттары және ресурс сақтау қағидалары жөнінде магистранттың қажетті білім алу және магистр-электроэнергетик кәсіби қызметінде алған білімі мен қағидаларды қолдану
Міндет
  • Міндеттері болып, «Электроэнергетикадағы ресурстарды сақтау технологиялар» пәнін оқи отырып, магистранттар электр энергетика объектілерінің энергоаудит негіздерімен, энергияны сақтаудың нормативтік-құқықтық және нормативтік-техникалық негізімен энергияны қолдану тиімділігін арттыру аумағында мемлекеттік саясатпен әлемдегі және Қазақстан Республикасындағы ресурс сақтау жалпы мәселелерімен танысу керек
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ғылыми-техникалық дамуын білу, ғылым және техника жетістіктерін, жылуэнергетикасы мен жылутехнологиясындағы еліміздің және шет ел жетілген әдістерін білу, жұмыс істеу әдісін, технкалық сипаттамасын, еліміздің және шет ел жылуэнергетикасы мен жылутехнологиясындағы құрылғылар мен жүйелердің конструктивті ерекшеліктерінбілу;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Жаңашыл жобаларды жасау және қолдана білу инновациялық жоба жасу үшін
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жылуэнергетикалық жүйелерінің жобалау, оңтайлы жүйе таңдай білу, жаңадан алған нәтижені өңдеу, шешім шығару, заманауи есептеу техникасы мен ақпараттық қамту әдістерімен қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жылуэнергетикалық жүйелерін ұйымдастыру технологиялық жүйелері мәселелерін білу, жылуэнергетикалық жүйелері қауыпсіздігі мен оңтайлылығына баға бере білу;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Нарыққа қабілетті ойлар мен тапсырмаларды қорыта білу, олардың стандартты емес шешым әдісін таба білу.
Негізгі әдебиет
  • 1 Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология энергосбережения. М.: Форум, 2006. – 352с. 2 Стерман Л.С. Тепловые и атомные электрические станции. – М.:МЭИ, 2000. – 408с. 3 Дукенбаев К., Нурикен Е. Энергетика Казахстана (технический аспект) . – Алматы, 2001. – 312с. 4 Дукенбаев К. Энергетика Казахстана. Условия и механизмы ее устойчивого развития. – Алматы, 2004. – 604с. 5 Ефимов А.Л. Проблемы энергетики и экологии в промышленности. Учебное пособие по курсу "Энергобалансы промышленных предприятие/Под ред. О.Л.Данилова - М.: Изд-во МЭИ, 1999. - 36 с. 6 Методы составления энергобалансов промышленных предприятий: Учебное пособие по курсу "Энергобалансы промышленных предприятий"/ Л.И. Архипов, А.Б. Гаряев, В.А. Горбенко, А.Л. Ефимов, В.И. Косенков; под ред. А.Л. Ефимова. М.: Изд-во МЭИ, 2000. 48 с.