Базовые элементы мехатронных систем

Сипаттама: Жалпы қолданылатын тораптардың бөлшектерін: алмалы-салмалы және алынбайтын қосылыстарды, үйкелумен және ілумен берілістерді, біліктер мен осьтерді, сырғанау және тербелу подшипниктерін, муфталарды есептеу, құрастыру және дайындау технологиясы. Жобалау мен есептеудің жаңа технологияларын қолдану, жобалау мен есептеу кезінде дербес шешім қабылдау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер