Базовые элементы узлов и механизмов

Сипаттама: Машина бөлшектері мен тораптарын жобалау және құрастыру, машина бөлшектерінің конструкциясына қойылатын негізгі талаптар, жобалау кезіндегі ұсыныстар, жобалау кезіндегі есептеулердің ерекшеліктері, машина жасау материалдары, машина бөлшектерін стандарттау және өзара алмасуы, шақтамалар мен қондырулар. Машиналардың типтік тораптары мен бөлшектерін құрастыру міндеттерін өз бетінше шешу тәжірибесін алу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер