Проектирование и расчет транспортных машин

Сипаттама: Көлік машиналары мен кешендерін құрастыру мәселелері: оларды пайдалану шарттары мен ерекшеліктері; осы машиналар мен кешендерді әзірлеу кезеңдері мен жетілдіру бағыттары. Көлік машиналары мен кешендерінің (конвейерлердің, рельс көлігі жабдықтарының, тиеу машиналарының) конструкциясын талдау және конструктивтік есебі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер