Современные технологии обеспечения качества технологических машин

Сипаттама: Өмір циклінің сатыларында технологиялық машиналардың сапасын қамтамасыз ету әдістері, қолданылатын техникалық құралдар, технологиялық жабдықтар және ақпараттық қамтамасыз ету. Технологиялық машиналар жасау өнімінің сапасын оны өндіру сатыларында бақылау. Өндірісте сапаны қамтамасыз етудің қолданылатын әдістерінің тиімділігі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер