CAD проектирование и прототипирование технологических машин

Сипаттама: Әртүрлі техника салаларында АЖЖ білікті пайдаланушыларына қажетті, автоматтандырылған жобалау жүйелерін қамтамасыз етудің әртүрлі аспектілері мен түрлері. Жобалау шешімдерін талдау және синтездеу рәсімдерін математикалық қамтамасыз ету, АЖЖ жергілікті және корпоративтік есептеу желілерін, АЖЖ жүйелік ортасының құрамы мен функцияларын құру. Технологиялық машиналар мен жалпы машина бұйымдарын прототиптеу технологиясын және CAD жобалауды енгізу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер