Надежность электроэнергетических систем и качество электроэнергии

Сипаттама: Келесі бөлімдерден тұрады: сенімділікті бағалауға арналған тапсырмалар және бастапқы ережелер; жүйенің сенімділігін және олардың математикалық сипаттамаларын бұзатын факторлар; математикалық модельдер және сандық сипаттамалар; математикалық модельдер және жүйелердің сенімділігін сандық есептеулер; электр энергиясының жеткіліксіздігі мен сенімді электрмен жабдықтаудың тиімділігін техникалық-экономикалық бағалау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Электр энергетикалық жүйелердің жұмыс сенімділігін теория және тәжірибе аумағында біліктілікті қалыптастыру
Міндет
  • заманауи әдісдерді меңгеру және электр энергетикалық жүйелердіңолардың эксплуатациялау және жобалау этаптарында сенімділік есебініңтәжірибелік дағдыларын игеру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ғылыми-техникалық дамуын білу, ғылым және техника жетістіктерін, электроэнергетикасы мен электротехнологиясындағы еліміздің және шет ел жетілген әдістерін білу, жұмыс істеу әдісін, технкалық сипаттамасын, еліміздің және шет ел электроэнергетикасы менэлектротехнологиясындағы құрылғылар мен жүйелердің конструктивті ерекшеліктерін білу;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • электр энергетикалық жүйелердің сенімділігін талдау үшін физикалық негіздерін білу;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Электр энергетикалық жүйелердің сенімділігін есептеу әдістерін білу;электр энергиясын синтездеу әдістері, Электр энергетикалық жүйелер мен желілерді сенімділігі балама тізбек параметрлерін есептеу үшін есептеулерді білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • электроэнергетикалық жүйелерін ұйымдастыру технологиялық жүйелері мәселелерін білу, электроэнергетикалық жүйелері қауыпсіздігі мен оңтайлылығына баға бере білу;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Нарыққа қабілетті ойлар мен тапсырмаларды қорыта білу, олардың стандартты емес шешым әдісін таба білу
Негізгі әдебиет
  • 1. Жежеленко И.В. Показатели качества электроэнергии и контроль на промышленных предприятиях. М.:Энергоатомиздат, 1984 2. Жежеленко И.В.Высшие гармоники в системах электроснабжения промышленных предприятий. М.: Энергоатомиздат, 1984 3. Конюхова, Е.А., Киреева Э.А. Надежность электроснабжения промышленных предприятий. – М.: НТФ «Энергопрогресс», «Энергетик», 2001. – 93 с. 4. Гук Ю. Б. Теория надежности в электроэнергетике. – Л.: Энергоатомиздат, 1990.