Информационный поиск в научных исследованиях: информационные системы, технологии, ресурсы

Сипаттама: Бұл пән әлемдік ақпараттық ресурстар саласында іргелі білім мен практикалық дағдыларды, заманауи ақпараттық технологияларды, деректі және фактографиялық деректер базасын, ақпараттық-іздестіру тілдерін, ақпараттық қызметті ұйымдастыруларды қалыптастыруға, сондай-ақ экономикалық және басқарушылық міндеттерді шешу үшін әлемдегі қолданыстағы ақпараттық өнімдер мен ақпараттық-іздеу жүйелерін бағдарламалық қамтамасыз етудің практикалық қолданылуыға бағытталған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер