Интеллектуальные системы поддержки принятия решений

Сипаттама: Бұл курста жасанды интеллект жүйелеріндегі қорытынды жасау, сараптамалық жүйелер, зияткерлік жүйелердегі анық емес ақпаратты ұсыну және өңдеу әдістері, зияткерлік жүйелердегі ақпаратты өңдеудің нейрожелілік әдістері, зияткерлік жүйелердегі ақпаратты өңдеудің эволюциялық әдістері, зияткерлік жүйелердегі ақпаратты өңдеудің гибридті әдістері қарастырылады. Докторант шешімдерді қабылдауды қолдау жүйелерін құру және қолдану саласындағы тұжырымдамалық ережелерді түсінеді; шешімдер қабылдауды қолдау жүйелері саласында зерттеу қызметін жүргізу үшін қажетті білім мен іскерлікке ие болады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер