Оптимизационные методы в информационных системах

Сипаттама: Пәнді зерделеу арқылы дотокторант оңтайландыру және шешім қабылдау теориясын меңгеруге, шешім қабылдау модельдері мен әдістерін зерттеуге, математикалық бағдарламалау әдістері мен алгоритмдері, ақпараттық процестер мен ақпараттық ресурстарды оңтайландыру үшін қолданылатын түрлі тәсілдерді игеруге мүмкіндік алады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер