Төтенше жағдайлар кезіндегі апатты-құтқару жұмыстарының қауіпсіздігі, қауіпсіз жағдайларды қамтамасыз ету әдістері

Сипаттама: Пән магистральдық газ, мұнай құбырларында, коммуналдық-энергетикалық желілерде және көлікте апаттар мен зілзала кезінде апаттық-құтқару жұмыстарын жүргізудің қауіпсіз тәсілдері мен әдістерін қарастырады. Сонымен бірге көлік құралдарын, машиналар мен механизмдерді пайдалану қауіпсіздігі, құтқарушы әрекетінің тиімді тәсілдерін анықтау мен қауіпсіз жұмыс дағдылары туралы ақпарат береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • "ТЖ кезіндегі АҚЖ қауіпсіздігі, қауіпсіз жағдайларды қамтамасыз ету әдістері" пәнін оқытудың мақсаты төтенше жағдайларда авариялық-құтқару жұмыстарын қауіпсіз ұйымдастыру мен жүргізуде теориялық білім мен практикалық дағдыларды игеру болып табылады. Пән бакалаврларды дайындауға бағытталған.: - сервистік-пайдалану, ұйымдастыру-басқару және сараптамалық, қадағалау және инспекциялық-аудиторлық қызмет түрлеріне авариялық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу жұмыс персоналының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жағдайында және құтқарушылар.
Міндет
  • Пәннің жалпы міндеті студенттердің теориялық және практикалық құтқару жұмыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқықтық негіздерін, сондай-ақ қамтамасыз етудің техникалық құралдары мен төтенше жағдайларды жою кезінде кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізу. Пәннің басты міндеті студенттердің теориялық негіздерді зерделеуден тұрады. жеке құрам мен азаматтық персоналдың қауіпсіздігін қамтамасыз ету авариялық-құтқару және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстарды, практикалық дағдыларды қауіпсіз еңбек жағдайларын жоспарлау және ұйымдастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Білу және түсіну : Төтенше жағдайларды жою кезінде авариялық құтқару жұмыстарын жүргізу тактикасының негізгі ережелері Табиғи және техногендік сипаттағы әртүрлі төтенше жағдайлар кезінде авариялық құтқару жұмыстарын жүргізу ерекшеліктері Облыс, аудан, қала, кәсіпорын деңгейінде әртүрлі ауырлықтағы табиғи ТЖ-ға қатысты ескерту, авариялық-құтқару және қалпына келтіру жұмыстарын дайындау және орындау қағидаттары Негізгі зақымдаушы факторларының адамға кері әсерінің сипаттамалары мен механизмдерін; ТЖ-да адам ағзасының әртүрлі зақымдалуын диагностикалаудың негіздері мен тәсілдерін; ТЖ-да әр түрлі зақымдануларды диагностикалау; ТЖ-да зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету табиғи қауіп-қатерді бағалауды ұйымдастыру.Түрлі табиғи аудандарда және ҚР-дағы объектілердің әртүрлі типтеріне арналған қауіпті құбылыстардың принциптері мен әдістерімен алғашқы медициналық көмек көрсету үшін табельдік және қол астындағы құралдармен қамтамасыз ету; қауіпті табиғи құбылыстардың жергілікті кешенінен әртүрлі үлгідегі объектілерді қорғаудың оңтайлы шараларын таңдау тұжырымдамасы мен схемалары
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Инженерлік міндеттерді шешу үшін техносфералық қауіпсіздік саласында базалық және арнайы білімді қолдану . Адам мен табиғи ортаны техногендік және табиғи сипаттағы қауіптерден қорғауды ұйымдастыруға байланысты кешенді талдау міндеттерін, базалық және арнайы білімді, қазіргі заманғы талдау әдістері мен модельдерін пайдалана отырып, қою және шешу, техносфералық қауіпсіздік саласында қадағалау және бақылау функцияларын жүзеге асыру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Инженерлік міндеттерді шешу үшін техносфералық қауіпсіздік саласында базалық және арнайы білімді қолдану . Адам мен табиғи ортаны техногендік және табиғи сипаттағы қауіптерден қорғауды ұйымдастыруға байланысты кешенді талдау міндеттерін, базалық және арнайы білімді, қазіргі заманғы талдау әдістері мен модельдерін пайдалана отырып, қою және шешу, техносфералық қауіпсіздік саласында қадағалау және бақылау функцияларын жүзеге асыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Әр түрлі бағыттағы және біліктіліктегі мамандардан тұратын топ мүшесі ретінде жеке және тиімді жұмыс істеу, жұмыс нәтижелері үшін жауапкершілікті көрсету және ұйымның корпоративтік мәдениетін ұстануға дайын болу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Өзіндік жұмысқа және өзіндік жұмысқа қабілетін көрсету және үздіксіз өзін-өзі жетілдіру кәсіп.
Негізгі әдебиет
  • Основная литература 1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие / С. В. Ефремов, В. В. Цаплин; СПбГАСУ. – СПб., 2011. – 296 с. Дополнительная литература 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона: учебное пособие / М. А. Шевандин и др. – М.: Маршрут, 2004. – 364 с. 3. Поисково-спасательные работы при обрушении зданий и сооружений / Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; сост. А. В. Курсаков, сост. Д. А. Курсаков; сост. Ю. Л. Воробьева.  М.: Издво НЦ ЭНАС, 2000. – 63 с. – (Памятка спасателя). 4. Поисково-спасательные работы при дорожно-транспортных происшествиях / Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; сост. А. В. Курсаков, Л. Г. Одинцов; под ред. Ю. Л. Воробьева.  М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001.  64 с.  (Памятка спасателя). 5. Шойгу С.К. Охрана труда спасателя. – М.: МЧС России, 1998. 6. Федорук В.С., Рябшев А.И., Тикунов К.Б. Безопасность ведения спасательных работ. Книга 1. Безопасность ведения спасательных работ при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Учебное пособие. – Новогорск: АГЗ,1999. 7. Федорук В.С., Рябшев А.И., Тикунов К.Б., Залозный В.В. Безопасность ведения спасательных работ. Книга 2. Безопасность ведения спасательных работ при чрезвычайных ситуациях природного характера. Учебное пособие. – Новогорск: АГЗ, 2000. Internet–ресурсы (в т.ч. Перечень мировых библиотечных ресурсов): http://www.mchs.gov.ru/  официальный сайт МЧС России; http://www.42.mchs.gov.ru/  официальный сайт Главного Управления МЧС России по Кемеровской области; http://www.kemrescue.ru/  сайт Кемеровской поисково-спасательной службы; http://www.assbgd.ru/  сайт аварийно-спасательной службы «Безопасность жизнедеятельности». 5. Еремин М.Н. Оценка риска и управление безопасностью территорий региона: монография / М.Н. Еремин. - Екатеринбург: УрО РАН, 2003. - 267 с. 6. Белов П.Г. Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере: Учеб. пособие для вузов / П.Г. Белов. - М.: Академия, 2003. - 512 с. КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-provedeniya-avariyno-spasatelnyh-i-drugih-neotlozhnyh-rabot