13 шілде Ұлттық аза тұту күні

Өртке қарсы қорғану құралдары

Сипаттама: Өртті анықтау, оқшаулау және жою, адамдарды, мүлікті және қоршаған ортаны өрттің қауіпті факторларының әсерінен қорғау үшін пайдаланылатын техникалық құралдар. Автоматты байқау және өртті сөндіру қондырғылары; түтін шығару жүйелері; өрт туралы хабарлау жүйелері; өртке қарсы сумен жабдықтау (ішкі және сыртқы өртке қарсы су құбыры, өрт резервуарлары, адамдар мен материалдық құндылықтарды өрттен қорғауға арналған техникалық құралдар.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Өрт қауіпсіздігінің техникалық құралдарын меңгерген және оларды өндірістік процесті ұйымдастыруда қолдана алатын бакалаврларды дайындау.
Міндет
  • Пәнді оқытудың міндеттері - болашақ маманды үйрету: - өрт қауіптілігінің алдын алу бойынша тиімді іс - шараларды әзірлеу;-өрт қауіпсіздігі шараларын әзірлеу кезінде анықтамалық және нормативтік - техникалық әдебиеттерді қолдану; - өрт пайда болған жағдайда өртке қарсы қорғаныс құралдарын пайдалану бойынша білімді меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • - өртке қарсы қауіпсіздік саласындағы негізгі заңнамалық және нормативтік актілер; - объектілердің өртке қарсы қорғанысы бойынша профилактикалық жұмыстардың маңыздылығы.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • - объектілерді өрттен қорғау үшін техникалық құралдарды таңдауды жүргізуге; - Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі саласындағы заңдары мен нормативтерін қолдануға құқығы бар.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • - өртке қарсы қорғау құралдарымен қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық принциптері туралы; - объектінің жеке ерекшеліктерін ескере отырып, тиімді техникалық іс - шараларды іске асыру туралы; - өртке қарсы қорғаудың техникалық құралдарын қолдану туралы.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Өртке қарсы қорғаныс құралдарын пайдалануда өзінің өндірістік және қоғамдық қызметін кәсіби жүзеге асыру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Өртке қарсы қорғаудың инновациялық құралдары, өрт жағдайын алдын алудың озық әдістері және өрт қауіпсіздігі проблемаларын жедел шешу саласындағы білімді жетілдіру
Негізгі әдебиет
  • 1. Аманжолов Ж. , Охрана труда и техника безопасности; Астана : Фолиант,2011 2. Акимбекова Н.Н. Пожарная безопасность: Учебное пособие. – Изд. КарГТУ, 2016 3. Аипов А.К., Охрана труда и безопасность жизнедеятельности; Учебное пособие,-Астана: Каз.УЭФМТ, 2013 4. Теребнев В.В., Ульянов Н.И., Грачев В.А. Пожарная техника. Пожарно-техническое вооружение устройство и применение. Учебное пособие., - М., 2007, - 328 с. 5. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Пожарная тактика. Основы тушения пожаров. – М., 2008. - 512 с
Қосымша әдебиеттер
  • 1 Белов А.С. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для ВУЗов, - М.: Высшая школа, 1999 2 Лапин В.Л. Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда – М: Высшая школа, 2002 3 Куценко Г.Ф. Охрана труда в электроэнергетике - Минск, 2005 4 РД 34 РК. 20/03.501/202-04. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 5 Прокофьев Ф.И. Охрана труда в геодезии. М.: Недра, 1994 6 Гринин А.С., Новиков В.Н. Безопасность жизнедеятельности. – Москва: ФАИР – ПРЕСС , 2002 7 Денисенко Г.Ф. Охрана труда. – Москва: Высшая школа, 1986