Жұмыстың технологиялық тактикасы және кәсіби маманданудың пәні

Сипаттама: Магистральдық газ, мұнай құбырларында, коммуналдық-энергетикалық желілерде және көлікте авариялар мен апаттар кезінде авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізудің қауіпсіз тактикасы мен технологиясы. Көлік құралдарын, машиналар мен механизмдерді пайдаланудағы техника қауіпсіздігі. Құтқарушы әрекетінің тиімді тәсілдерін анықтау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • "Профильдік мамандану пәні және жұмыс технологиясының тактикасы" пәнін оқытудың мақсаты төтенше жағдайларда авариялық-құтқару жұмыстарын қауіпсіз ұйымдастыру мен жүргізуде теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды игеру болып табылады.
Міндет
  • Пәннің жалпы міндеті студенттердің құтқару жұмыстарын қауіпсіз жүргізу тактикасының теориялық және құқықтық негіздерін, сондай-ақ төтенше жағдайларды жою кезінде авариялық-құтқару және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістері, тәсілдері мен техникалық құралдарын оқу болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Білу және түсіну : Төтенше жағдайларды жою кезінде авариялық құтқару жұмыстарын жүргізу тактикасының негізгі ережелері Табиғи және техногендік сипаттағы әртүрлі төтенше жағдайлар кезінде авариялық құтқару жұмыстарын жүргізу ерекшеліктері Облыс, аудан, қала, кәсіпорын деңгейінде әртүрлі ауырлықтағы табиғи ТЖ-ға қатысты ескерту, авариялық-құтқару және қалпына келтіру жұмыстарын дайындау және орындау қағидаттары Негізгі зақымдаушы факторларының адамға кері әсерінің сипаттамалары мен механизмдерін; ТЖ-да адам ағзасының әртүрлі зақымдалуын диагностикалаудың негіздері мен тәсілдерін; ТЖ-да әр түрлі зақымдануларды диагностикалау; ТЖ-да зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету табиғи қауіп-қатерді бағалауды ұйымдастыру.Түрлі табиғи аудандарда және ҚР-дағы объектілердің әртүрлі типтеріне арналған қауіпті құбылыстардың принциптері мен әдістерімен алғашқы медициналық көмек көрсету үшін табельдік және қол астындағы құралдармен қамтамасыз ету; қауіпті табиғи құбылыстардың жергілікті кешенінен әртүрлі үлгідегі объектілерді қорғаудың оңтайлы шараларын таңдау тұжырымдамасы мен схемалары
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • ТЖ жою және АҚЖ қауіпсіз жүргізу саласында теориялық білімді қолдана білу, жұмыс тактикасы мен технологиясын, ТЖ кезіндегі іс-әрекет алгоритмін білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Техникалық тапсырмаға сәйкес және жобалауды автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып, адам мен табиғи ортаны техногендік және табиғи сипаттағы қауіптерден қорғау техникасы мен технологияларын әзірлеу. Адам мен табиғи ортаны қауіптерден қорғаудың қазіргі заманғы жүйелері мен әдістерін негіздеп таңдау, енгізу, монтаждау, пайдалану және қызмет көрсету, олардың жоғары тиімділігін қамтамасыз ету, денсаулықты қорғау, еңбек қауіпсіздігі ережелерін сақтау, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі талаптарды орындау.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Әр түрлі бағыттағы мамандар мен біліктіліктен тұратын топ мүшесі ретінде және жеке жұмыс нәтижелері үшін жауапкершілік және ұйымның корпоративтік мәдениетін ұстануға дайын болу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Инженерлік кәсіптегі үздіксіз өзін-өзі жетілдіру және өмір бойы өз бетінше жұмыс істеуге және өз бетінше оқуға қабілетін көрсету.
Негізгі әдебиет
  • Основная литература 1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие / С. В. Ефремов, В. В. Цаплин; СПбГАСУ. – СПб., 2011. – 296 с. Дополнительная литература 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона: учебное пособие / М. А. Шевандин и др. – М.: Маршрут, 2004. – 364 с. 3. Поисково-спасательные работы при обрушении зданий и сооружений / Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; сост. А. В. Курсаков, сост. Д. А. Курсаков; сост. Ю. Л. Воробьева.  М.: Издво НЦ ЭНАС, 2000. – 63 с. – (Памятка спасателя). 4. Поисково-спасательные работы при дорожно-транспортных происшествиях / Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; сост. А. В. Курсаков, Л. Г. Одинцов; под ред. Ю. Л. Воробьева.  М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001.  64 с.  (Памятка спасателя). 5. Шойгу С.К. Охрана труда спасателя. – М.: МЧС России, 1998. 6. Федорук В.С., Рябшев А.И., Тикунов К.Б. Безопасность ведения спасательных работ. Книга 1. Безопасность ведения спасательных работ при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Учебное пособие. – Новогорск: АГЗ,1999. 7. Федорук В.С., Рябшев А.И., Тикунов К.Б., Залозный В.В. Безопасность ведения спасательных работ. Книга 2. Безопасность ведения спасательных работ при чрезвычайных ситуациях природного характера. Учебное пособие. – Новогорск: АГЗ, 2000. Internet–ресурсы (в т.ч. Перечень мировых библиотечных ресурсов): http://www.mchs.gov.ru/  официальный сайт МЧС России; http://www.42.mchs.gov.ru/  официальный сайт Главного Управления МЧС России по Кемеровской области; http://www.kemrescue.ru/  сайт Кемеровской поисково-спасательной службы; http://www.assbgd.ru/  сайт аварийно-спасательной службы «Безопасность жизнедеятельности». 5. Еремин М.Н. Оценка риска и управление безопасностью территорий региона: монография / М.Н. Еремин. - Екатеринбург: УрО РАН, 2003. - 267 с. 6. Белов П.Г. Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере: Учеб. пособие для вузов / П.Г. Белов. - М.: Академия, 2003. - 512 с. КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-provedeniya-avariyno-spasatelnyh-i-drugih-neotlozhnyh-rabot Курс лекций по дисциплине «Тактика спасательных работ и ликвидация чрезвычайных ситуаций»: для специальности 5В100100 «Пожарная безопасность», /Сост. А.Б. Кусаинов. – Кокшетау: Изд-во КТИ, 2013. – 142 с.