Төтенше жағдайлардың үдерістерін математикалық модельдеу

Сипаттама: Геодинамикалық сипаттағы төтенше жағдайлардың қауіп-қатерін бағалаудың математикалық модельдері. ТЖ салдарын модельдеу және болжау жүйесі. Табиғи қауіптер көздерін модельдеу. Техногендік қауіптер көздерін модельдеу. Химиялық авариялар кезінде жағдайды болжау және бағалау. Адамдар жаппай болатын объектілердің төтенше жағдайлардан қорғалуын математикалық модельдеу. Халықты қорғау үшін есептік міндеттерді қолдану және типтік бағдарламаның құрылымы.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер