Төтенше жағдайларды жобалау мен модельдеу жүйесі

Сипаттама: Электрондық карталардың болуы табиғи және техногендік ТЖ көптеген түрлері пайда болған кезде аумақта жағдайдың дамуын модельдеу жүргізуге мүмкіндік береді. Модельдеу жағдай параметрлерінің болжамын да (ТЖ аймағының өлшемдері, ТЖ қауіпті факторларының көрсеткіштерінің шамасы, зардап шеккен объектілердің тізбесі және т.б.), сондай-ақ оған қажетті деректері бар жағдай картасын да алуға мүмкіндік береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Қауіпті заттардың шығарындысымен ТЖ моделдеу электронды карталар негізінде АХОВ шығарындысымен апаттардың даму болжамын алуға мүмкіндік береді — аумақта жұқтыру аймағының конфигурациясын, оның параметрлерін, уақыт бойынша жұқтыру аймағының қозғалыс динамикасын, зақымдану аймағына кіретін объектілердің тізбесін моделдеу
Міндет
  • Студенттерді бейбіт және соғыс уақытындағы төтенше жағдайлардағы іс-қимылдарға, халықты қорғау тәсілдеріне табиғи апаттардың, авариялар мен апаттардың зардаптарын жою бойынша құтқару, кезек күттірмейтін, авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу негіздеріне, картографиялық модельдер -ГИС-технологияларды қолдануға үйрету