Төтенше жағдайлар кезінде су-техникалық нысандарды қорғау

Сипаттама: Пән су тораптарын салу және пайдалану кезінде пайда болатын төтенше жағдайлар кезінде су объектілерін қорғау бойынша іс-шараларды, әртүрлі аймақтарда ГЭС құрудың ықтимал салдарын болжау; мониторинг жүйесінің көмегімен су тораптарының техникалық және технологиялық жағдайын бақылауды оқытады

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер