Современные аспекты организации строительного производства

Сипаттама: Пән білім алушыларда өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс саласында құрылыс өндірісін ұйымдастыру бойынша дағдыларды меңгеруге дайындығын қалыптастырады. Қысқаша мазмұны: құрылыс өндірісінде ұйымдастыру және жоспарлау негіздері; Техникалық құжаттаманы әзірлеу; құрылыс өндірісі мақсатында технологиялық және еңбек тәртібін бақылау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер