Инженерные сети и системы

Сипаттама: Инженерлік жүйелердің негізгі түрлері туралы, олардың мақсаты мен рөлі туралы, жер асты және жер үсті желілерін орналастырудың жалпы ережелері және жобалаудың негізгі ережелері туралы ақпарат береді. Сумен қамту, канализация, жылумен және газбен жабдықтаудың сыртқы жүйелерінің гидравликалық есебінің ерекшеліктері мен принциптерін оқытады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • пәнін оқытудың мақсаты студенттерге олардың өз мамандықтарына сай жер асты инженерлік коммуникацияларды орнатудың маңызын түсіндіре отырып, қажетті арынмен өніміділікте, үзіліссіз тұтынушыларға су жеткізіп тұратындай құбыр желісін және өздігінен ағатын лас суды әкету желі жүйесінің ерекшелігін ескерте отырып жобалауға үйрету.
Міндет
  • елді мекендер мен қалалардың, өндіріс өнеркәсіп орындарының көркейіп өсіп өріс алуы олардың инженерлік қондырғылардың дұрыс жұмыс істеуімен тығыз байланыстылығы. Сондай-ақ осы пәндерден студенттер күрделі, тәжірибелік тапсырмаларды орындау арқылы өз білімдерін шыңдату
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • елді мекендер мен қалалардың, өндіріс өнеркәсіп орындарының көркейіп өсіп өріс алуы олардың инженерлік қондырғылардың дұрыс жұмыс істеуімен тығыз байланыстылығы. Сондай-ақ осы пәндерден студенттер күрделі, тәжірибелік тапсырмаларды орындау арқылы өз білімдерін шыңдайды. Техникалық әдебиеттерді оқып, өз бетімен ізденіп тиянақты білім алуына, инженерлік шешімдерді қабылдауға үйренеді
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • алған арнайы білімдерінің негізінде елді мекендердің, қалалардың инженерлік қондырғыларының есебі мен жобалауы бойынша заманауи есептеу тәсілдеріне сәйкестендіру; – өндірістік жағдайда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табу қабілеті
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Құрылыс алаңындағы инженерлік құрылғылар туралы жалпы түсініктің қалыптасуы, олардың бір бірімен байланысы туралы түсініктің болуы
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Елді мекендердің карталарын жасауда инженерлік құрылғылардың орнын олардың ерекшеліктерін біле отырып жобалау
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • студенттер сыртқы суық сумен қамтамасыз ету, лас суды әкету жүйелерінің инженерлік қондырғыларын жобалауды, есептеуді, керекті құрал-жабдықтарды таңдауды үйренуі тиіс..
Негізгі әдебиет
  • 1 Певной П.А. Современное здание. Инженерные системы – М: 2006 г. 2 Горбов А.М. Справочник сантехника, 2006 3 Инженерные сети. Оборудование зданий и сооружений: учебник/ред.Ю.П. Соснин. М.: 2002 г. 4 Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок. М.: 2005 г. 5 Справочник современного инженера жилищно-коммунального хозяйства под ред. Л.Р. Маиляна.- Ростов на Дону, 2005 г. 6 Варфоломеев Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий.- М.: 2007 г. 7 СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 8 Ю. В. Воронов, Е. В. Алексеев, В. П. Саломеев, Е. А. Пугачев/ под ред. Ю. В. Воронова. Водоотведение: учебник, Инфра-М, 2011 г. 9 Е. Белоконев, Т. Попова, Г. Пурас, Водоотведение и водоснабжение. Феникс, 2012 г. 10 И.И. Павлинова, В.И. Баженов, И.Г. Губий. Водоснабжение и водоотведение. ЮРАЙТ 2013 г. 111. 1 Певной П.А. Современное здание. Инженерные системы – М: 2006 г. 2 Горбов А.М. Справочник сантехника, 2006 3 Инженерные сети. Оборудование зданий и сооружений: учебник/ред.Ю.П. Соснин. М.: 2002 г. 4 Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок. М.: 2005 г. 5 Справочник современного инженера жилищно-коммунального хозяйства под ред. Л.Р. Маиляна.- Ростов на Дону, 2005 г. 6 Варфоломеев Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий.- М.: 2007 г. 7 СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 8 Ю. В. Воронов, Е. В. Алексеев, В. П. Саломеев, Е. А. Пугачев/ под ред. Ю. В. Воронова. Водоотведение: учебник, Инфра-М, 2011 г. 9 Е. Белоконев, Т. Попова, Г. Пурас, Водоотведение и водоснабжение. Феникс, 2012 г. 10 И.И. Павлинова, В.И. Баженов, И.Г. Губий. Водоснабжение и водоотведение. ЮРАЙТ 2013 г. 11Результат обучения: знание и понимание1. Способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества