Насосы и вентиляторы

Сипаттама: Пән суық және ыстық сумен қамтамасыз ету жүйелеріндегі, жылыту және жылумен қамтамасыз ету жүйелеріндегі сорғылар, сондай-ақ желдету жүйелеріндегі желдеткіштер туралы базалық білімді қалыптастырады. Арынның айдалатын ортасының талап етілетін шығындарын анықтау әдістемесін зерттейді. Жабдықтың қазіргі заманғы маркаларын, оларды жұмысқа қосу сұлбаларын қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер