Теплоснабжение

Сипаттама: Отынның түрлері мен қасиеттері, қазандықтарда отынды жағу туралы базалық білімді қалыптастырады. Жылу беруді енгізу мен сыртқы жылу желілерінің, сондай-ақ қалалық және квартал ішілік жылу желілерінің құрылысы туралы түсінік береді. Жылу желілерін есептеу әдістемесін және сыртқы жылу желілерін пайдалануға қабылдауға байланысты мәселелерді қарайды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер