Газоснабжение

Сипаттама: Газбен қамту саласында базалық білімді қалыптастырады. Жанғыш газдар, оларды пайдалану, газ тасымалдау туралы түсінік береді. Газ тәрізді отынды қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктері туралы түсінік береді. Қалалық тарату желілерін орнату, газбен қамту желілеріндегі газ қысымы. Пән газбен қамту жүйесін, газбен қамту желілерін есептеу әдістемесін, газ аспаптарын және газбен қамту жүйелерінің құрылымына қойылатын талаптарды қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер