Водоснабжение и водоотведение высотных зданий

Сипаттама: Пән ғимараттарды сумен жабдықтау және су бұру жүйелері мен сұлбаларын, биік ғимараттардың сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің ерекшеліктерін, арынды арттыру сорғы жабдықтарын, су арынды бактарды, автоматтандыру жүйелерінің құрылғысын, биік ғимараттардың өртке қарсы жүйелерін оқытады. Осы жүйелерді есептеу әдістемесімен таныстырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер