Дизайн-проектирование 1

Сипаттама: Қаріптер. Қаріп өнерінің жалпы бағыттары мен даму тарихы. Осы пән бойынша тапсырмалар нақты әдістемелік қатарға құрылған, бұл ассоциативті ойлауды, шығармашылық интуицияны дамытуға, қажетті мәнерлі құралдарды таңдауға мүмкіндік береді, студенттерде жалпы графикалық мәнерлілік ырғағын, гармония, ырғақты сезімдерін дамытады. Әр түрлі қаріптерді орындауға арналған материалдар мен техникалық құралдар.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер