Цветовое моделирование

Сипаттама: "Түс үлгілеу" курсы түстердің Үйлесім теориясы бойынша жалпы заңдылықтарды зерттеуге және оларды практикада меңгеруге, сондай-ақ түс-фактуралық композицияларды құрудың негізгі заңдары мен ережелерін, көркемдік талғамды, шығармашылық ойлауды және сәулетшіге қажетті қиялды дамытуға бағытталған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Түс композициясының негіздерін оқу, студенттерде сәулетшінің, дизайнердің практикалық қызметінде қолдануға бағытталған колористік көлемдік-кеңістіктік ойлау қабілетін қалыптастыру.
Міндет
  • Адамның жасанды тіршілік ету ортасының объектілерін көркемдік қалыптау принциптерін практикалық қолдану.Графикалық, сәулеттік-көркемдік кеңістіктік түсті композицияларды құрастыру.Түс үйлесімділігіне сыни бағалау жүргізу. Көркемдік құралдар мен түс композициясының тәсілдері жүйесіндегі үйлестіру міндеттерін ранжирлеу.Сәулет ортасын ұйымдастыруда заманауи техникалық жетістіктер мен ақпараттық технологияларды пайдалану.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • гармоникалық түсті модельдеуді қалыптастырудағы қабылдау мен артықшылық дамыту. Сәулетте, өнерде және жалпы мәдениетте түстің маңыздылығын түсіну
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Түрлі-түсті қатарлардың үйлесімін кәсіби тұжырымдау , пікірталастарды қолдау, көрнекті сәулетшілер мен суретшілердің жұмыстарын салыстыру және еркін сипаттау.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Шығармашылық көрмелерге қатысу, жазбаларды, мақалаларды жазу, сәулет және дизайндағы түстерді пайдаланудың артықшылықтары мен кемшіліктерін логикалық негіздеумен пікірталас және сын процесіне қатысу. Сәулетте форманы және түстерді қолдану мәселелерінде авторлық пікірді кәсіби қорғау дағдысы болу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кәсіпқойларда оның қызметінің "автоматизмі" ретінде өңделетін түс, пішін, кеңістік, архитектурадағы композиция туралы қазіргі заманғы қосымша ақпаратты үнемі зерттеу дағдысы болу.