Дизайн-проектирование 3

Сипаттама: Фирмалық стиль. "Фирмалық стиль" ұғымының мазмұны, фирмалық стильдің элементтері, жобаның әдіснамасы және оларды іске асыру әдістері, сондай-ақ жобаның графикалық құраушысы; жарнама саласындағы білімді кәсіби қызмет саласы ретінде жүзеге асыру әдістері. Фирмалық стиль элементтерін – фирмалық атау, логотип, слоган, түстік гамма жасау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер