Дизайн-проектирование 5

Сипаттама: Жобасын әзірлеу, кіші сәулет нысандары.Студенттердің кәсіби дағдыларын, композициялық-кеңістіктік ойлауды, шығармашылық қарым-қатынас жұмыс. Қала құрылысы талдау объектісін орналастыру,зерттеу ұқсас, сындарлы шешім нысанын, графикалық және түстік шешім.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер