Дизайн-проектирование 6

Сипаттама: Балалар ойын алаңы. Сәулет нысандарын - ойын модульдерін, шағын формаларды композициялық, функционалдық және технологиялық құрудың практикалық дағдылары, бейнелі шешімнің мәнерлілігі мен ойын кеңістігін функционалдық ұйымдастырудың үйлесімі меңгеріледі. Жобалау барысында тұрғын үй ауласының қала құрылысы жағдайы егжей-тегжейлі зерттеледі және жас санаттары мен ойын түрін ескере отырып, балалар алаңының ойын кеңістігінің бейнесі қалыптасады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер