Основы архитектурной графики 2

Сипаттама: Тапсырмалар мен практикалық тапсырмалар геометриялық әдістер мен алгоритмдердің практикалық мақсатта жиі қолданылатын нұсқаларының толық диапазонын ұсынады. Курстың ортогональды проекциялар, проекцияларды түрлендіру тәсілдері жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде негізгі мәнге ие. Қасбеттердің, қабырғалардың қашауларының, Үй – жайлар мен бас жоспарлардың, сәулеттік және конструктивтік қималардың, егжей-тегжейлі сызбалардың бейнесі тікбұрышты (ортогоналдық) проекциялау негізінде орындалады.

Кредиттер саны: 4

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер