Моделирование пластичными материалами

Сипаттама: "Мүсін" курсы көркем-эстетикалық бейіндегі пәндердің жалпы блогының бөлігі болып табылады және болашақ дизайнердің шығармашылық дүниетанымын қалыптастыруға, өзіндік іс-әрекет пен бейнелеу өнері саласында шығармашылық білімдерін іс жүзінде қолдануға бағытталған. Ұсынылған экспозицияның көшірмесін жасаудың практикалық жұмысы. Пластикалық материалдар технологиясын сақтау. Материал: саз, пластилин.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер